Cách sử dụng QR code để download phần mềm trên máy Android | Vietgadget

6/21/2011

Cách sử dụng QR code để download phần mềm trên máy Android

Như các bạn đều thấy các ứng dụng tải trên Android ngoài link ra bao giờ bạn cũng thấy một ảnh QR code như trên hình. Đó cũng là một phương thức để bạn có thể tải ứng dụng từ Android Market mà không cần phải tìm theo link. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng QR code để tải ứng dụng thế nào thì bạn có thể tham khảo bài viết này.
Bạn có thể xem video giới thiệu về QR Code ở dưới đây:Xem hết đoạn Video có lẽ bạn đã hiểu được tác dụng của Google Goggles. 
Google Goggles là một ứng dụng được phát triển bởi nhóm phát triển ứng dụng của Google cho nền tảng Android. Ứng dụng này hỗ trợ bạn tìm kiếm bằng hình ảnh tốt hơn trên Android tuy nhiên cũng có thể dùng ứng dụng này để scan QR Code để tìm đến trang ứng dụng.
Bạn có thể tải ứng dụng bằng cách vào Android Market và tìm kiếm từ khóa Google Goggles, sau đó cái đặt ứng dụng này lên máy của bạn.
Sau khi cài đặt xong bật ứng dụng lên bạn cần download ứng dụng mà chỉ có QR Code bạn cần phải chụp lại ảnh của QR Code chương trình sẽ tìm đến link ứng dụng của bạn (Chú ý thiết bị phải được kết nối internet).
Chúc bạn thành công.

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment