Download bản cập nhật Service Pack 1 cho Office 2010 | Vietgadget

6/28/2011

Download bản cập nhật Service Pack 1 cho Office 2010


Microsoft đã cho ra mắt bản cập nhật Service Pack 1 cho Office 2010. Bản cập nhật này sẽ cải thiện hoạt động của Office 2010 bao gồm "những cải tiến trong sự ổn định, hiệu suất, an ninh", nó cũng bao gồm tất cả các bản cập nhật phát hành trước đó. Trong số nhiều cải tiến, nổi bật nhất bao gồm cải tiến cho phép mở mới từ tùy chọn web trên OneNote, cho phép tài liệu sẽ được mở trực tiếp từ SkyDrive, một tính năng mới để tích hợp nội dung cộng đồng trong Access, Office 365 hỗ trợ trong Outlook cải tiến hiệu suất một số thành phần trong Excel.

Bạn có thể download bản cập nhật theo link ở dưới.

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment