Biểu đồ tổ chức công ty của các ông lớn công nghệ ( hài hước) | Vietgadget

7/11/2011

Biểu đồ tổ chức công ty của các ông lớn công nghệ ( hài hước)


Biều đồ hài hước này thể hiện nền văn hóa ở các công ty lớn về công nghệ hiện nay như Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook và Oracle.
Amazone : Biểu đồ phân cấp hệ thống như bán hàng đa cấp từ quản lý cấp cao đến nhân viên cấp dưới phân cấp rõ ràng và những người ở dưới chỉ chịu sự chi phối của người quản lý trực tiếp họ.
Google: Có vẻ như những cấp nhân viên ở dưới phải chịu áp lực khá lớn và chịu sự chi phối của tất cả các nhân viên cấp trên của họ.
Facebook: Một mối quan hệ ngang hàng giống như một cộng đồng mở để trao đổi thông tin và làm việc.
Microsoft: Có vẻ đây là mối quan hệ đấu tranh để sinh tồn giữa các nhóm, những công ty con với nhau. 
Apple : Xoay quanh một vài nhân tố chính và các nhân tố con phải tìm kiếm các nhân tố khác cho mình ( mình không hiểu lắm về cái của Apple)
Oracle: Giống Amazon nhưng bộ phận kỹ thuật của họ lại chịu sự quản lý trực tiếp từ cấp cao nhất.

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment