Cách tạo điểm phát sóng wifi sử dụng Laptop chạy Windows | Vietgadget

7/17/2011

Cách tạo điểm phát sóng wifi sử dụng Laptop chạy Windows

Thông thường để phát sóng wifi bạn cần mua thiết bị riêng và cần cài đặt để có thể phát sóng wifi. Tuy nhiên, nếu có máy tính xách tay và máy tính có card wifi thì bạn có thể tự thiết lập một điểm phát sóng wifi nhỏ từ laptop của mình. Bạn có thể xem bài viết dưới đây để biết cách tạo điểm phát wifi từ laptop có kết nối với Internet thông qua cáp kết nối.
Bước 1: Vào biểu tượng Network, chọn Network and sharing center. Sau đó chọn Manage wireless network, chọn nút AddBước 2: Chọn Create an Ad hoc network rồi nhấn Next ở bước tiếp theo


Bước 3: Tạo mục Network Name, đặt tên cho mạng cần tạo. Trong Security Type, bạn chọnWEP hoặcchọn No Authentication (Open). Lưu ý nếu trong mục Security Type nếu chọn Wep bạn phải đặt mật khẩu cho mạng (mật khẩu dài là 5 hoặc 13); nếu bạn chọn No Authentication thì không cần đặt mật khẩu cho mạng. Sau đó bạn chọn Save This Network rồi chọn Next, sau cùng chọn close để đóng lại.

Bước 4: Vào lại Open Network and Sharing center, chọn Change adapter setting. Bạn sẽ thấy hai Network, một là Local Area Connection và hai là Wireless Network Connection. Click chuột phải vào biểu tượng Wireless Network Connection rồi chọn Connect/Disconnect. Xuất hiện tên mạng đã tạo và click connect để kết nối.

II. Nếu hệ điều hành là Windows XP
Bước 1: Vào My Network Places trên desktop rồi chọn propeties
Bước 2: Click vào Wireless Network Connection, tiếp tục chọn propeties sẽ xuất hiện một cửa sổ, vào Wireless Networks click vào Advance và chọn computer -to – computer (ad hoc) networks only, sau đó chọn close để đóng lại.
Bước 3: Vẫn trong cửa sổ wireless Networks bạn click vào Add, sẽ xuất hiện cửa sổ mới, bạn điền tên bất kỳ vào Network name (SSID); chọn Open trong Network Authentication, chọn WEP trong Data encryption. Tiếp theo bạn bỏ đánh dấu tại ô The key is provided for me automatically và đặt passwork trong mục Network key ( chú ý pass: 5 hoặc 13 ký tự), xác nhận lại pass trong Confirm network key. Cuối cùng chọn Ok
Bước 4: Vào lại Network Connections chọn biểu tượng Local Area Connection chọn propeties, xuất hiện một cửa sổ mới chọn Advanced và click vào biểu tượng Allow other network users to connect through this computer's Internet connection rồi nhấn OK
Bước 5: Vào Network Conections chọn View available wireless network, sẽ xuất hiện tên mạng bạn vừa tạo, chọn và click connect để kết nối.

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment