Danh sách những lệnh cơ bản khi sử dụng Siri | Vietgadget

10/30/2011

Danh sách những lệnh cơ bản khi sử dụng Siri


Có thể khi sử dụng Iphone 4s bạn đã biết về Siri và những hoạt động cơ bản của nó, nhưng có thể có những chức năng bạn chưa biết tới mà Siri có thể làm được. Vậy bạn có thể đọc bài viết này để biết thêm hoặc chia sẻ với tôi những thủ thuật mà bạn thường làm, thủ thuật bạn biết khi sử dụng Siri. Dưới đây là những câu lệnh cơ bản bạn có thể sử dụng với Siri và tất nhiên các câu lệnh này phải bằng tiếng Anh vì hiện tại Siri chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.


  • [Punctuation/symbols/emoticons]. Siri có thể hiểu một số biểu tượng cơ bản, biểu tượng mặt cười ... hay được sử dụng trong thực tế ví dụ như: “open parenthesis”, “close square bracket”, ” “frowney face” (love it!), “new paragraph”, “pound sign”, 
  • Play playlist [ tên playlist]. Siri không chỉ chơi một bài hát mà có thể chơi cả một danh sách bài hát cho bạn.
  • Find all email by [contact]. Siri sẽ gợi ý cho bạn một danh sách Emails đã được sắp xếp sau câu yêu cầu của bạn.
  • What’s on my calendar for [date]. Siri sẽ thể hiện tất cả các công việc của bạn từ hôm nay, ngày mai, thậm chí là đến tháng 2 /2012.
  • Search [Bing/Yahoo]. Dành cho việc tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm khác ngoài Google.
  • Search [Google/Bing/Yahoo] for [specialized information] [time] [place]. Vẫn là cú pháp để tìm kiếm một thứ gì đó trên mạng.
  • Who was in the cast of [movie]: Siri có thể tìm cho bạn tên diễn viên trong một bộ phim mà bạn chưa kịp nhớ ra.
  • Delete all alarms: Xóa toàn bộ những báo thức trong máy của bạn.
  • Message [Social network] [Status]. Gửi tin nhắn lên mạng xã hội bằng giọng nói.
  • Restart. Khởi động lại máy của bạn.
Nếu bạn có nhiều hơn nữa những trải nghiệm với Siri hãy chia sẻ với tôi!

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment