Sắp xếp thông báo (notifications) trên iOS theo thời gian đến | Vietgadget

11/11/2011

Sắp xếp thông báo (notifications) trên iOS theo thời gian đến


Trên iOS 5 hệ thống thông báo - notification đã đưa ra ngoài trang locksreen, nếu bạn muốn sắp xếp lại các thông báo này theo thời gian nhận được thông báo thì bạn có thể làm cách sau.

Vào phần Setting > Notification
Trong phần Sort By bạn chọ By Time

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment