Đưa nút dẫn đến Google+ Page của bạn vào trong website | Vietgadget

11/07/2011

Đưa nút dẫn đến Google+ Page của bạn vào trong website

Đưa Google+ Page của bạn vào trong website là cách giúp cho bạn có nhiều người Follower hơn và để quảng bá thêm cho Google+ Page của bạn. Cũng giống như Facebook, Google cũng cung cấp cho các webmaster một đoạn code để gắn vào website của bạn, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy code và gắn vào website của bạn.

1. Sau khi đã tạo được Google+ Page bạn vào phần Get Started.

 2. Sau đó bạn vào phần Get the badge.

3. Một trang dành cho việc tạo code cho website sẽ được mở ra bạn chỉ việc lựa chọn nút hiển thị trên website của mình như : Standard Badge, Small Badge, ..... sẽ có một đoạn code được tạo ra phía khung dưới cùng để cho bạn coppy và đặt vào trong website của bạn.

4. Sẽ có 2 đoạn code trong đó phần code có
Phần code ở ngay dưới thẻ sau <!-- Place this tag in the <head> of your document--> bạn sẽ đặt ở phần đầu dưới ngay thẻ <head>
Phần code ngay dưới thẻ <!-- Place this tag where you want the badge to render--> sẽ được đặt ở vị trí mà bạn muốn người đọc thấy được Google+ Page của bạn.

Chúc bạn thành công

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment