Ứng dụng được Itunes tải về cho iPhone, iPad nằm ở đâu trên máy tính? | Vietgadget

12/16/2011

Ứng dụng được Itunes tải về cho iPhone, iPad nằm ở đâu trên máy tính?


Bạn đã bao giờ tự hỏi Ứng dụng được Itunes tải về cho iPhone nằm ở đâu trên máy tính? Đương nhiên các ứng dụng khi tải về đều nằm sẵn trong ổ cứng máy tính và được ẩn đi ở trong máy tính của bạn. Tuy nhiên nếu bạn muốn copy những file cài đặt của các ứng dụng này bạn có thể tìm thấy theo đường dẫn sau.


Đây là link đường dẫn đối với các hệ điều hành khác nhau.
  • Mac OS X 10.7 Lion: ~/Music/iTunes/iTunes Media/Mobile Applications/
  • Mac OS X 10.6: ~/Music/iTunes/Mobile Applications/
  • Windows 7: C:\Users\Username\My Music\iTunes\iTunes Media\Mobile Applications\
Trên Windows 7 thì chữ Username chính là tên máy tính của bạn nên bạn cần chú ý

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment