Quản lý đồng bộ Gmail trên máy Android | Vietgadget

1/02/2012

Quản lý đồng bộ Gmail trên máy Android


Trên Android bạn có thể quản lý đồng bộ của các nhãn trong hòm thư Gmail khá dễ dàng, việc quản lý theo nhãn này sẽ làm cho những thư quan trọng hơn có mức độ ưu tiên cao hơn sẽ được đồng bộ đầy đủ và thường xuyên với điện thoại Android của bạn, còn những thư không quan trọng hoặc thư rác sẽ không được đồng bộ với thiết bị Android của bạn.
Bạn có thể cài đặt theo các bước sau đây.

    Bật ứng dụng Gmail
    Bấm vào Menu > more > settings
    Chọn vào tài khoản mà bạn muốn cấu hình
    Kéo xuống bên dưới chọn vào phần Sync inboxes and labels.
    Chọn vào nhãn bạn muốn thiết lập thời gian đồng bộ (thường có 3 chế dộ : sync none - không bao giờ đồng bộ, sync last 4 days - Đồng bộ 4 ngày gần nhất, sync all - đồng bộ tất cả).


Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment