Gesture Search - tìm kiếm nhanh mọi thứ trong Android bằng chữ viết tay | Vietgadget

2/08/2012

Gesture Search - tìm kiếm nhanh mọi thứ trong Android bằng chữ viết tay


Gesture Search là một ứng dụng do Google phát triển giúp bạn tìm kiếm nhanh mọi thứ có trong chiếc máy Android của bạn bằng chữ viết tay. Ứng dụng sau lần đầu cài đặt sẽ index toàn bộ dữ liệu của máy điện thoại Android, quá trình index này sẽ mất một vài phút. Sau khi hoàn thành quá trình này khi nhập một kí tự viết tay bất kì ứng dụng sẽ trả lại kết quả tìm kiếm có chữ cái đó bao gồm - Danh bạ, bài hát, ứng dụng, Email..... Ngoài ra khi tìm kiếm ứng dụng khi ra kết quả bạn hay sử dụng ứng dụng nào nhất khi tìm kiếm, thì sau này khi tìm kiếm lại các ứng dụng bạn hay sử dụng đó sẽ được ưu tiên ở kết quả đầu tiên giống như bộ máy tìm kiếm của Google.
Đây lầ một ứng dụng khá hữu ích để tìm kiếm nhanh cho chiếc máy Android của bạn. Ứng dụng có thể tải miễn phí trên Android Market

Chia sẻ bài viết với bạn bè