Những bộ themes đẹp dành cho điện thoại Android | Vietgadget

2/18/2012

Những bộ themes đẹp dành cho điện thoại Android


Dùng điện thoại Android thích nhất là có thể thay đổi giao diện một cách thường xuyên theo ý muốn của mình. Tuy nhiên trên Android khi thay đổi themes thường sẽ phải gắn liền với một Launcher nhất định, hiện tại có khá nhiều bộ Launcher dành cho Android trong đó hai bộ Launcher nổi tiếng nhất là ADW Launcher và Go Launcher Ex. Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp những bộ themes đẹp nhất của 2 bộ Launcher này.1. Những bộ themes đẹp nhất của ADW Launcher

Bạn có thể download ADW Launcher ở Android Market

 CyanongenMod Android ADW ThemeRustik Android ADW Launcher Theme


 Buuf Android Theme via ADW Launcher


 TRON Android ADW Launcher ThemeElegant Android Theme – ADW Launcher


Eyefold Android ADW Launcher Theme


Backyard Android ADW Theme 


Android ADW Launcher Android Theme


2. Những bộ themes đẹp nhất của Go Launcher Ex

Bạn có thể download Go Launcher Ex ở Android Market

Go Launcher Ex Classic Themes


Go Launcher Ex: Ink Themes

  
Go Launcher Ex: Backyard Themes

 


  Tiếp tục cập nhật

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment