Link tải trực tiếp iTunes 10.6 cho Windows | Vietgadget

3/07/2012

Link tải trực tiếp iTunes 10.6 cho Windows


Cùng với việc cập nhật phiên bản iOS 5.1 cho các thiết bị đang chạy iOS của mình hôm nay Apple cũng đã cập nhật phiên bản mới của iTunes lên 10.6 dành cho máy Windows và máy MAC. Bạn có thể sử dụng chương trình cập nhật của Apple để cập nhật phiên bản mới hoặc vào trang của Apple để tải cả gói cài đặt về.

Dưới đây là một vài cập nhật trong phiên bản mới

Tunes 10.6 adds the ability to play 1080p HD movies and TV shows from the iTunes Store.
This release also includes many improvements for iTunes Match, including:
• Improved song matching
• Improved album artwork handling, downloading, and display
• Addresses an issue where songs may skip when playing from iCloud

Link download trực tiếp iTunes từ Apple.

iTunes 10.6

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment