Cách dồng bộ iPhone, iPad của bạn khi đổi máy tính khác không mất dữ liệu | Vietgadget

3/04/2012

Cách dồng bộ iPhone, iPad của bạn khi đổi máy tính khác không mất dữ liệu


Để đồng bộ thiết bị iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) với một chiếc máy tính PC mới hoặc MAC mới mà không mất dữ liệu trong máy bạn cần phải chuyển tất cả dữ liệu của iTunes từ chiếc máy tính cũ sang chiếc máy tính mới. Dữ liệu cần chuyển bao gồm danh bạ, hình ảnh, ứng dụng ..... vấn đề bạn quan tâm là các dữ liệu đó nằm ở đâu.
Đối với máy MAC bạn cần lấy dữ liệu ở các thư mục sau:

- Tắt hoàn toàn iTunes trước khi copy dữ liệu.
- Mở thư mục chính lưu trữ của iTunes để copy dữ liệu từ máy cũ sang máy mới
~/Music/iTunes
- Copy file backup từ máy cũ sang máy mới tại thư mục
~/Library/Application Support/MobileSync/
- Copy file cấu hình từ máy cũ sang máy mới
~/Library/Preferences/com.apple.iTunes.plist
- Sau khi copy toàn bộ dữ liệu của các thư mục trên từ máy cũ sang máy mới bạn kết nối iPhone, iPad, iPod Touch với máy tính mới và thực hiện việc authorize thiết bị với máy tính mới là xong, bạn sẽ không bị mất dữ liệu sau khi chuyển máy tính.

Đối với máy tính PC việc này cũng làm tương tự 

Bạn cần lấy dữ liêu ở các thư mục sau đối với Windows 7:
C:\Users\USERNAME\Music\iTunes
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Apple Computer\Preferences\
USERNAME: là tên tài khoản trên máy tính của bạn.

Đối với Windows cũ hơn có thể bạn sẽ tìm thấy dữ liệu được lưu trong thư mục sau:
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup
Sau khi chuyển xong dữ liệu bạn cũng cần authorize thiết bị với máy tính mới và dữ liệu đã được để nguyên vẹn như trên máy tính cũ.

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment