Tắt chế độ tự động Backup thiết bị iOS khi cắm vào iTunes | Vietgadget

5/15/2012

Tắt chế độ tự động Backup thiết bị iOS khi cắm vào iTunes


Bất kể khi nào bạn kết nối thiết bị iOS của bạn với máy tính sử dụng iTunes thì ngay lập tức iTunes sẽ tạo một bản Backup thiết bị của bạn lưu trữ trên máy tính trước khi thực hiện việc đồng bộ khác. Việc sao lưu lại này giúp bạn có thể khôi phục lại máy mỗi khi có lỗi tuy nhiên nó lại chiếm khá nhiều dung lượng ổ cứng máy tính của bạn, ngoài ra nó sẽ làm kéo dài thời gian đồng bộ giữa thiết bị và máy tính. Nếu bạn muốn tắt việc sao lưu mỗi lần kết nối này thì bạn có thể làm theo cách dưới đây, tuy nhiên với ý kiến cá nhân nếu bạn là người dùng thông thường và chưa có quá nhiều hiểu biết về iOS thì việc này là không nên.
 Để thực hiện bạn làm như sau:
Đối với máy MAC
Bạn và phần Terminal và gõ dòng lệnh sau (lệnh này để tắt)
defaults write com.apple.iTunes DeviceBackupsDisabled -bool YES
Còn nếu không muốn nó bị tắt nữa bạn lại bật Terminal và gõ tập lệnh sau
defaults delete com.apple.iTunes DeviceBackupsDisabled
Đối với máy Windows.
Bạn vào Run và gõ tập lệnh sau
"%ProgramFiles%\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt DeviceBackupsDisabled 1
 Theo: OSXDaily

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment