Cách gỡ bỏ ứng dụng chạy mặc định khi mở một file trên Android | Vietgadget

8/09/2012

Cách gỡ bỏ ứng dụng chạy mặc định khi mở một file trên Android


Trên Android bạn có thể thiết lập ứng dụng chạy mặc định khi mở một tập tin, chương trình .... giống như trên Windows. Ví dụ như nếu bạn cài đặt 2 ứng dụng có thể mở ảnh trên Android (như QuickPic và Gallery) thì khi bạn mở một file ảnh lên hệ thống sẽ cho bạn lựa chọn ứng dụng mặc định sẽ mở file ảnh đó. Tuy nhiên thao tác này trong một số trường hợp sẽ phiền phức (nhất là khi cài các bộ Launcher bạn có thể chọn Launcher mặc định khi ấn nút Home). Để bỏ các thiết lập ứng dụng chạy mặc định khi mở file hoặc thực hiện một thao tác trên Android bạn thực hiện như sau.

1.Bạn vào phần Settings và chọn vào phần Apps (nằm dưới phần Device).
2. Chọn vào tên ứng dụng mà bạn định gỡ bỏ chế độ chạy mặc định.
3. Bạn chọn vào phần 'Clear defaults' nằm ở dưới LAUNCH BY DEFAULT là xong.

Chúc các bạn may mắn.

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment