Cách tắt chế độ Auto-Correction (tự động sửa chính tả) trên Android | Vietgadget

8/09/2012

Cách tắt chế độ Auto-Correction (tự động sửa chính tả) trên Android


Chế độ tự động sửa chính tả trên Android khá hữu dụng nhưng đối với tiếng Việt thì lắm lúc rất phiền phức, bạn gõ một từ tiếng Việt nhưng nó lại tự động sửa sang từ tiếng Anh gần giống như thế. Để tắt chế độ Auto-Correction (tự động sửa chính tả) trên Android bạn làm như sau.
  1. Mở phần Settings và lựa chọn phần 'Language & input' bên dưới phần PERSONAL.
  2. Chọn vào phần biểu tượng Quick Settings Quick-Settings.png bên cạnh phần 'Android keyboard'.
  3. Lựa chọn 'Auto correction' ở bên dưới phần TEXT CORRECTION.
  4. Chuyển sang chế độ 'Off'' để tắt chế độ 'Auto-Correction' (sửa chính tả).
Chúc các bạn may mắn.

    Chia sẻ bài viết với bạn bè


    0 Nhận xét:

    Post a Comment