Xem website khi không có kết nối internet trên Chrome trên iOS | Vietgadget

11/13/2012

Xem website khi không có kết nối internet trên Chrome trên iOS


Trình duyệt trên iOS luôn luôn yêu cầu bạn phải có kết nối internet để xem các trang web ngay cả khi website đó bạn đã xem từ trước rồi cũng không thể xem lại nếu không có kết nối, máy tính thì các trình duyệt đã hỗ trợ lưu cache để xem lại. Tuy nhiên có một ứng dụng có tên là WebOffline - là một ứng dụng trên Cydia sẽ giúp bạn xem offline (xem khi không có kết nối internet) các trang web bạn đã xem trước đó trên Chrome. Ứng dụng cài đặt trên kho Cydia và sau khi cài đặt sẽ có thêm một nút hiển thị trên Chrome cho phép bạn đánh dấu để xem trang khi ở chế độ không có internet.
Máy bạn cần phải Jailbreak và cài đặt Cydia để có thể cài ứng dụng nàyThông tin ứng dụng

Tên ứng dụng: WebOffline for Chrome
Phiên bản: 1.0.1
Yêu cầu: iOS 5+, Google Chrome
Repo: BigBoss

Theo: Modmyi

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment