Cách thiết lập mật khẩu bằng chữ và kí tự đặc biệt thay cho bằng số trên iPhone, iPad | Vietgadget

1/27/2013

Cách thiết lập mật khẩu bằng chữ và kí tự đặc biệt thay cho bằng số trên iPhone, iPad


Mặc định khi cài đặt mật khẩu cho các thiết bị iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) bạn chỉ có thể đặt mật khẩu mở thiết bị bằng 4 số, tuy nhiên với mật khẩu như thế đôi khi rất dễ đoán nếu có người nhìn qua khi bạn nhập mật khẩu. Để có thể thiết lập mật khẩu dài hơn và sử dụng chữ cái bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để thiết lập.
1. Bạn vào phần General -> Passcode Lock chuyển “Simple Passcode” sang chế độ “OFF”. Máy sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cũ để xác nhận.

2. Sau khi nhập mật khẩu cũ xong bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới sử dụng các chữ cái và các kí tự đặc biệt, bạn có thể nhập Passcode theo ý của mình là xong.

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment