Link tải trực tiếp iOS 7.0.2 cho iPhone, iPad, iPod Touch | Vietgadget

10/08/2013

Link tải trực tiếp iOS 7.0.2 cho iPhone, iPad, iPod Touch


Apple chính thức phát hành phiên bản iOS 7 tiếp theo đó là iOS 7.0.2 (iOS 7.0.1 chỉ dành riêng cho iPhone 5s và iPhone 5c), iOS 7.0.2 có mã Build là 11A501 chứa bản sửa lỗi bảo mật liên quan đến mà hình khoá và các cải tiến. Những chỉnh sửa trong phiên bản này của Apple:
  • Sửa các lỗi cho phép người khác có thể bỏ qua mật khẩu trên màn hình khoá.
  • Đưa tuỳ chọn bàn phím Tiếng Hy Lạp trở lại cho việc nhập mật khẩu.


Các bạn có thể tải trực tiếp file nâng cấp cho thiết bị của mình theo link dưới đây:

iPhone 5 (All Others) - iOS 7.0.2 – iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 5 (AT&T/Canada) - iOS 7.0.2 – iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 5c CDMA - iOS 7.0.2 – iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 5c GSM - iOS 7.0.2 – iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 5s CDMA - iOS 7.0.2 – iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 5s GSM - iOS 7.0.2 – iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 4s - iOS 7.0.2 – iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 4 GSM (Rev A) - iOS 7.0.2 – iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 4 GSM - iOS 7.0.2 – iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPhone 4 CDMA - iOS 7.0.2 – iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 4 CDMA – iOS 7.0.2 - iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 4 GSM - iOS 7.0.2 - iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 4 WiFi - iOS 7.0.2 - iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad mini CDMA - iOS 7.0.2 - iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad mini GSM - iOS 7.0.2 - iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad mini WiFi - iOS 7.0.2 - iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 3 WiFi - iOS 7.0.2 - iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 3 GSM - iOS 7.0.2 - iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 3 CDMA - iOS 7.0.2 - iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 2 Wi-Fi (Rev A) - iOS 7.0.2 - iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 2 Wi-Fi - iOS 7.0.2 - iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 2 GSM - iOS 7.0.2 - iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPad 2 CDMA – iOS 7.0.2 - iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iPod touch 5G – iOS 7.0.2 – iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment