Springtomize 3 tuỳ chỉnh tất cả các chức năng cơ bản trên iOS | Vietgadget

3/07/2014

Springtomize 3 tuỳ chỉnh tất cả các chức năng cơ bản trên iOS


Springtomize là một tiện ích thuộc dòng AIO (All in One) dành cho thiết bị iOS. Ứng dụng cho phép bạn tuỳ chỉnh toàn bộ các chức năng hệ thống, các chức năng cơ bản của thiết bị ..... Springtomize 3 hỗ trợ tất cả các thiết bị chạy iOS 7 kể cả chip A7 (iPhone 5s, iPad Air/Mini Retina), cho đến phiên bản này nó đã được tác giả tích hợp thêm luôn các hiệu ứng khi di chuyển các trang màn hình giống tinh chỉnh Barrel nổi tiếng cũng như hiệu ứng khi tắt màn hình giống tinh chỉnh TV Tube Sleep, SleepFX…

Các tính năng cơ bản của ứng dụng:

- Animations - tuỳ chỉnh thay đổi tốc độ Animation, chọn hiệu ứng lật trang, hiệu ứng khi tắt màn hình. Muốn có cảm giác là thiết bị chạy nhanh hơn thì bạn giản thanh Custom Speed xuống.
- App Slide – thay đổi kích thước, ẩn icon các ứng dụng trong cửa sổ chuyển đổi Multitasking.
- Control Center – tuỳ chỉnh ẩn các thành phần trên trung tâm điều khiển (Control Center)
- Dock – ẩn thanh Dock, thay đổi kích thước, số lượng, ẩn nền dock, hiệu ứng CoverFlow.
- Folders – làm trong nền, tạo thư mục trong thư mục, hiệu ứng animation, thay đổi kích thước, số lượng hàng/cột trong thư mục.
- Icons – ẩn báo update, khoá không cho di chuyển biểu tượng, khoá rung ring biểu tượng khi bấn giữ, vô hiệu hoá gỡ bỏ ứng dụng, hiệu ứng cho ảnh biểu tượng, chỉnh độ trong, tuỳ chỉnh font của nhãn biểu tượng, thay đổi màu sắc của badge, ẩn các biểu tượng mà bạn muốn…
- Lock Screen – tuỳ chỉnh màn hình khoá như ẩn Camera Grabber, Control Center Grabber, Notification Center Grabber, thay đổi font/style của ngày giờ.
- Pages – ẩn page dots, vô hiệu hoá Spotlignt, thay đổi kích thước các biểu tượng, ẩn nhãn, số lượng biểu tượng trên dòng/cột.
- Status Bar – thay đổi logo mạng, giờ trên Status Bar dạng text, ẩn tất các các thành phần trên Status Bar nếu bạn muốn.

Ưmgs dụng được phát hành trên Cydia và có thể tải tại các source của Việt Nam.

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment