Link tải trực tiếp iOS 10.0.2 cho iPhone, iPad, iPod Touch | Vietgadget

9/23/2016

Link tải trực tiếp iOS 10.0.2 cho iPhone, iPad, iPod Touch

Apple đã phát hàng bản cập nhật iOS 10.0.2 để sửa một số lỗi nhỏ trên iOS 10, bạn có thể cập nhật trực tiếp thông qua OTA bằng cách vào phần Settings> General > Software Update để cập nhật hoặc tải file firmware theo link dưới để sử dụng iTunes trên máy tính restore lại.

Link tải iOS 10.0.2 IPSW 
iPhone 5s: iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPhone 5c: iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPhone 6 Plus: iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPhone 6: iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPhone 6s: iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPhone 6s+: iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPhone SE: iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPhone 7): iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPhone 7 Plus: iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPad Air Wi-Fi: iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPad Mini 2 Wi-Fi: iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPad Mini 3 Wi-Fi: iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPad Air 2 Wi-Fi: iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPad Mini 4 Wi-Fi: iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPad Pro Wi-Fi: iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iPad Pro 9.7 Wi-Fi: iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment