Link tải trực tiếp iOS 10.1 cho iPhone, iPad, iPhod Touch | Vietgadget

10/25/2016

Link tải trực tiếp iOS 10.1 cho iPhone, iPad, iPhod Touch


Trong bản cập nhật mới của iOS thì Apple đã cải thiện tính năng chụp ảnh, bản đồ, tin nhắn và khắc phục lỗi kết nối không dây trên các thiết bị. Đặc biệt là iPhone 7 plus thì chức năng chụp hình khuôn mặt đã được cải thiện đáng kể giúp trải nghiệm chụp hình tốt hơn.
Bạn có thể cập nhật thông qua OTA hoặc tải file cập nhật ở dưới đây để cập nhật thông qua iTunes.

iOS 10.1 Download cho iPhone

iOS 10.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5s): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5c): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw

iOS 10.1 Download cho iPad

iOS 10.1 Download cho iPod touch

iOS 10.1 (iPod touch 6G): iPodtouch_10.1_14B72_Restore.ipsw

Chia sẻ bài viết với bạn bè


0 Nhận xét:

Post a Comment